Perhubungan mesra di Facebook

Sebut sahaja Facebook, pasti sudah mengetahui mengenainya. Iaitu sebuah rangkaian sosial (social network) yang paling top digunakan selain Twitter. Tambah-tambah lagi, budak-budak dibangku sekolah juga sudah mempunyai Facebook.

Read more