Penulisan

Kuasa Jurutera

Ini adalah kemenangan jurutera. Jurutera telah kalahkan doktor. Mengikut formula asas elektrikal Power = Current X Resistance. Untuk mendapat lebih banyak kuasa, …