Category: Tutorial & Tips

Blogging SEO Tutorial & Tips

Tips SEO Kepentingan Artikel

Jika sebelum ini saya telah berkongsikan artikel mengenai ragam blogger dan Facebook group, di mana point terpentingnya adalah masa anda mempromosikan (ping) artikel terbaru tidak kira di Facebook group atau Twitter. Pastikan ia dilakukan secara berkala, jangan dilakukan secara serentak.